Building organizational capabilities for the future

Strateginen oppiminen nopeasti muuttuvassa ympäristössä?

 

Liiketoimintaympäristön muutos on jatkuvaa ja monimuotoista, ongelmat yhä monimutkaisempia, eikä "ainoita oikeita" ratkaisuja ole. Mikään koulutus ei ole antanut johtajalle valmiuksia näiden yhä nopeampien ja laajempien muutosten kohtaamiseen - niinpä moni on neuvoton, eivätkä edes johtoryhmät yhdessä oikein löydä sopivia keinoja pitää organisaatio ketteränä ja uusiutumiskykyisenä. Strateginen oppiminen on muuttuvassa ympäristössä kohonnut keskeiseksi kilpailukyvyn tekijäksi. Jatkuva "hereilläolo", ympäristön muutossignaalien herkkä tunnistaminen sekä johtajan henkilökohtainen kehittyminen ja oman johtamistapansa tarkastelu luovat pohjan menestykselle. Johtoryhmien sparraus ja johtajien henkilökohtainen coaching tuovat tukea tähän muutokseen.

 

Ota yhteyttä!

 

                              

Riitta Kalin 0400 418 687                           

sähköposti (etunimi.sukunimi(at)leada.fi)

 

Monipuolinen linjakokemus yritysten ylimmässä johdossa, näköalapaikat johtavissa globaaleissa konsulttiyrityksissä ja oma akateeminen tutkimus ovat Leadalle tunnusomaisia piirteitä.

Syndicate content