Building organizational capabilities for the future

Yritys

 

Leada Oy:n toimitusjohtaja on KTM Riitta Kalin.

 

Riitalla on yli 30 vuoden kokemus linjajohdossa, toimitusjohtajana, johtoryhmien jäsenenä, uuden liiketoiminnan kehittämisessä, johtamisessa ja markkinoinnissa. Pitkä ura useiden kansainvälisten konsulttiyritysten (mm. A.T. Kearney, Ernst & Young, Cap Gemini) johtotehtävissä ja osakkaana on avartanut perspektiiviä yritysten kehittämiseen.

 

Riitta on johtanut lukuisia laajoja muutos- ja turnaround-projekteja teollisuudessa ja palvelualoilla. Keskeinen piirre on ollut yrityksen koko henkilöstön kytkeminen mukaan kehitystyöhön. Näiden projektien jopa ainutlaatuiset tulokset osoittivat työntekijöiden muuntumistaidot ja kyvyt sekä johtivat Riitan tutkimaan ihmisiä arvostavaa johtamista myös tieteellisten jatko-opintojen muodossa. Kun tähän ihmisten huomioimiseen yhdistyy vahva talous- ja rahoituskokemus, syntyy luja pohja muutosprojektien johtamiselle, johtoryhmien valmentamiselle ja ylimmän johdon henkilökohtaiselle coachaukselle strategisten muutosten läpiviennissä.

 

Syndicate content