Building organizational capabilities for the future

Hallitulla muutoksella uuteen toimintamalliin

Uudenlaisen organisaatio- tai toimintamallin sisäänajo on iso muutosprosessi, oli sitten kyse matriisi-, projekti- tai prosessiorganisaatioon siirtymisestä tai vielä vaativammasta, yli yritysrajojen ulottuvan kumppaniverkoston johtamisesta. Toimintamalli ei muutu laatikko- ja prosessikaavioita piirtämällä, vaan johtamis- ja toimintatapojen uudistamisella. Myös rakenteiden ja ohjausjärjestelmien - tavoitteiden, mittareiden, roolien, vastuiden ja palkitsemisen - on tuettava haluttua käyttäytymistä.

Miten koko organisaatio saadaan mukaan päätöksentekoon ja uuden toimintatavan luomiseen? Miten tavoitteita mitataan ja seurataan? Mitkä ovat erilaisten johto- ja yhteistyötiimien jäsenten roolit ja vastuut? Miten uusi toimintamalli saadaan oikeasti toimimaan käytännössä?

Miten Sinä, kippari, aiot ohjata laivasi uuteen määränpäähän? Tiedätkö, millainen matka Sinulla on edessäsi? Haluatko matkalle avuksesi luotsin, joka tuntee määräsatamat ja merimerkit ja ennakoi karikot, tai perämiehen, joka auttaa miehistösi tehtävien määrittelyssä ja innostuksen ylläpidossa?

Kokeneina johtajina ja muutoskonsultteina me Leadalaiset olemme luotsanneet lukuisia laivoja aiemmin, joten osaamme varoittaa Sinua riskeistä ja tunnistaa ajoissa miehistösi taitojen puutteet tai meritaudin oireet. Sparraamme Sinua henkilökohtaisesti, valmennamme johtoryhmäsi sekä ohjaamme miehistösi strategisen muutosprojektin kautta uudenlaiseen toimintamalliin. Tervetuloa yhteiselle matkalle!

Syndicate content